Το microRNA καταστέλλει τα καρκινικά βλαστοκύτταρα του προστάτη και τις μεταστάσεις
Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από το health.in.gr στη διεύθυνση health.in.gr
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10:34
health.in.gr
URL:
doctors.in.gr
Χιούστον: Ένα μικρό τμήμα του RNA αναστέλλει την μετάσταση του καρκίνου του προστάτη, καταστέλλοντας μια πρωτεΐνη επιφανείας που εντοπίζεται στα καρκινικά βλαστοκύτταρα του προστάτη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η επιστημονική ομάδα του Αντικαρκινικού Κέντρου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Nature Medicine «η μελέτη είναι η πρώτη που περιγράφει ένα πρότυπο έκφρασης microRNA σε βλαστοκύτταρα του καρκίνου του προστάτη και επίσης τεκμηριώνει μια ισχυρή αιτιολογία του microRNA miR-34a, ως νέα θεραπευτική προοπτική για τον καρκίνο του προστάτη.»

Ο Δρ Ντιν Τανγκ και οι συνεργάτες του στο Τμήμα Μοριακής Καρκινογένεσης του πανεπιστημίου εξηγούν ότι τα microRNAs είναι κοντά, μονά τμήματα του RNA ποτ ρυθμίζει τον αγγελιοφόρο RNA που εκφράζεται από γονίδια, για να δημιουργηθεί μια πρωτεΐνη.

Τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα είναι ικανά να αυτό-ανανεώνονται, έχουν ενισχυμένη ογκο-γεννητική ικανότητα και γενικά είναι περισσότερο ανθεκτικά στην θεραπεία, από τα άλλα καρκινικά κύτταρα. Σχετίζονται με την επανεμφάνιση του όγκου και την μετάσταση σε άλλα όργανα του σώματος. Οι ικανότητες αυτές είναι κυρίαρχες στα καρκινικά κύτταρα που απεικονίζουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη επιφανείας, την CD44.

«Η CD44 έχει σχετιστεί με την προαγωγή της ανάπτυξης του όγκου και ειδικά με την καρκινική μετάσταση. Πολλά καρκινικά βλαστοκύτταρα υπερ-εκφράζουν το μόριο που προσκολλάται στις επιφάνειες. Εξίσου σημαντική διαπίστωση, είναι ο ίδιος εντοπισμός της CD44, ως άμεσος και λειτουργικός στόχος του miR-34a», σημειώνει ο Δρ Τανγκ.

Σε μια σειρά εργαστηριακών πειραμάτων με κυτταρικές σειρές, ανθρώπινων όγκων που είχαν μεταμοσχευθεί σε ποντίκια και πρωτοπαθή ανθρώπινα δείγματα καρκίνου του προστάτη, οι επιστήμονες απέδειξαν ότι ο miR-34a αναστέλλει τα βλαστικά κύτταρα του καρκίνου του προστάτη, καταστέλλοντας την CD44.

Ο miR-34a είναι σημαντικά μειωμένος στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη που εκφράζουν σε αυξημένα επίπεδα την CD44, στην κυτταρική επιφάνεια. Σε 18 ανθρώπινους προστατικούς όγκους, το microRNA εκφραζόταν στο 25 με 70% των επιπέδων που εντοπίστηκε σε κύτταρα χωρίς CD44.

Οι προστατικοί όγκοι των πειραματόζωων που πήραν miR-34a είχαν το μισό μέγεθος κατά μέσο όρο αυτών, της ομάδας ελέγχου.

Στις κυτταρικές καρκινικές σειρές που ήταν θετικές στην CD44 η θεραπεία με miR-34a συντέλεσε σε σημαντική μειωμένη συχνότητα των όγκων. Σε μια κυτταρική σειρά, η αναγέννηση του όγκου ανεστάλη και στα 10 πειραματόζωα, ενώ οι σχηματισμένοι όγκοι αντιμετωπίστγκαν με τα microRNAs.

Πολλά χαρακτηριστικά των καρκινικών βλαστοκυττάρων (σχηματισμός αυτό-ανανεωτικών κυττάρων, ικανότητα ανάπτυξης κλώνων και σχηματισμός σφαιρών), κατεστάλησαν όταν το miR-34a υπερ-εκφράστηκε στις προστατικές καρκινικές κυτταρικές σειρές.

Το σημαντικότερο είναι ότι, η ενδοφλέβια θεραπεία των πειραματόζωων με όγκους, με συνθετικό miR-34a μείωσε το βάρος του όγκου στο μισό, σε ένα είδος όγκου. Επίσης μείωσε σημαντικά τις πνευμονικές μεταστάσεις σε έναν άλλο τύπο όγκου, συντελώντας σε αυξημένη επιβίωση των τρωκτικών.

Ενδιαφέρουσα είναι και η συνεχής, αντίστροφη σχέση που κατέγραψαν οι ερευνητές μεταξύ των επιπέδων του miR-34a και της CD44, του δείκτη επιφανείας που χρησιμοποιήθηκε για να εμπλουτιστούν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα του προστάτη.

Για παράδειγμά, η πρωτεΐνη CD44 και τα καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν την CD44 ήταν μειωμένα στους όγκους που αντιμετωπίστηκαν με microRNA. Οι όγκοι με μπλοκαρισμένο miR-34a είχαν υψηλότερα επίπεδα τόσο της πρωτεΐνης CD44 όσο και του αγγελιοφόρου RNA.

Τέλος, η αποδόμηση της CD44 με RNA παρήγαγε τα ίδια αποτελέσματα με την θεραπεία των κυττάρων με miR-34a, μειωμένη ανάπτυξη του όγκου, του φορτίου του όγκου και των μεταστάσεων.