Μικρογονιμοποίηση ωαρίων, η λύση στην ανδρική υπογονιμότητα
Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από το health.in.gr στη διεύθυνση health.in.gr
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15:46
health.in.gr
URL:
health.in.gr

Θεσσαλονίκη: Μια νέα μέθοδος, η μικρογονιμοποίηση ωαρίων έρχεται να δώσει λύση στα προβλήματα της βαριάς ανδρικής υπογονιμότητας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και οργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία.

Η μέθοδος αυτή, που έφερε αληθινή επανάσταση στη θεραπεία ασθενών με προβλήματα στειρότητας και που αποτελεί προέκταση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, συνίσταται στην ενδοωαριακή τοποθέτηση σπερματοζωαρίων σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοσπερμίας ή ακόμη και αζωοσπερμίας.

Με τη μέθοδο αυτή, που εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, ανευρίσκονται τα ελάχιστα υπάρχοντα σπερματοζωάρια και ένα μόνο απ' αυτά είναι αρκετό να εγχυθεί στο κυτταρόπλασμα ενός ωαρίου της γυναίκας, ώστε να επιτευχθεί η γονιμοποίησή του.

Το σπερματοζωάριο, που θα χρησιμοποιηθεί, επιλέγεται κάτω από το μικροσκόπιο και αναρροφείται μέσα σε ειδικά κατασκευασμένη μικροσκοπική βελόνα. Στη συνέχεια με τη μικροβελόνα γίνεται η διάτρηση του ωαρίου και η τοποθέτηση του σπερματοζωαρίου στο κέντρο του ωαρίου.

Μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες θεραπείες, που εφαρμόζονταν, ήταν είτε εμπειρικές, είτε κατέληγαν σε σπερματέγχυση με σπέρμα δότη. Η πρώτη φορά, που δόθηκε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανδρικής υπογονιμότητας κατά τρόπο αποτελεσματικό και με πολύ καλά αποτελέσματα, ήταν με τη μέθοδο αυτή, που ονομάζεται ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection=ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση).

Η ανακάλυψη της μεθόδου στηρίχτηκε στη διαπίστωση, ότι οι άνδρες που δεν διαθέτουν βιώσιμα σπερματοζωάρια στο σπέρμα τους, έχουν τουλάχιστον μικρό αριθμό στους όρχεις τους.

Τα σπερματοζωάρια αυτά δεν είναι σε θέση να γονιμοποιήσουν μόνα τους τα ωάρια, γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει την περίπλοκη διαδικασία της ωρίμανσης και των βιοχημικών αλλαγών, που σημειώνονται, όταν τα σπερματοζωάρια μεταφέρονται από τους όρχεις στην επιδιδυμίδα, δηλαδή στον αδένα, όπου αποθηκεύονται. Έχουν όμως τη δυνατότητα να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο, όταν εγχυθούν κατ' ευθείαν σ' αυτό.

Προέκταση αυτής της μεθόδου αποτελεί και η κρυοσυντηρημένη βιοψία ορχικού ιστού, όπως τόνισε ο καθηγητής ενδοκρινολογίας και ενδοκρινολογίας αναπαραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιωάννης Παπαδήμας, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου.

Σε άνδρες με αζωοσπερμία λαμβάνεται δείγμα ορχικού ιστού, το οποίο καταψύχεται. Στη συνέχεια αποψύχεται και με τη μέθοδο της ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίων γονιμοποιούνται τα ωάρια, που είχαν ληφθεί από τη σύζυγο με τα αποψυχθέντα σπερματοζωάρια του συζύγου.

Η κατάψυξη ορχικού ιστού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε ορχεκτομή εξ αιτίας καρκίνου στους όρχεις.

Ο μύθος της στείρας αποκλειστικά γυναίκας έχει πλέον εκλείψει, καθώς στο 30% των περιπτώσεων αίτιος για την αδυναμία τεκνοποίησης είναι ο άνδρας, τόνισε ο κ. Παπαδήμας.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μικρογονιμοποίησης δείχνουν ότι το 90% των ωαρίων επιβιώνουν από την επέμβαση, στην οποία υποβάλλονται και 60% γονιμοποιούνται. Συνολικά γονιμοποίηση υπάρχει στα 9 από τα 10 ζευγάρια, που υποβάλλονται σε εμβρυομεταφορά με εξωσωματική γονιμοποίηση.

ΑΠΕ