23/1/2018 Forum | Chat | Ημερολόγιο | in mail | E-cards
Ειδήσεις
Αλλες Πηγές
Ελληνικό Διαδίκτυο
Διάφορα 16/9/2005 10:31
Πιο «ευνοημένα» τα παιδιά που γεννιούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση
health.in.gr
Θεσσαλονίκη: Πιο «ευνοημένα» φαίνεται ότι είναι τα παιδιά, που γεννιούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση σε σχέση με αυτά που συλλαμβάνονται χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ειδικής θεραπείας, καθώς τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης από τους γονείς τους. Οι τελευταίοι δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση στα παιδιά τους, αφιερώνοντάς τους περισσότερο χρόνο από τους γονείς, που δεν χρειάστηκε να καταφύγουν στην εξωσωματική.

Τα ίδια τα παιδιά, που γεννιούνται με τη βοήθεια της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης (ΙVF) ή και από άλλες πιο εξελιγμένες τεχνικές μικρογονιμοποίησης (ΙCSΙ), έχουν ανάλογη νοητική και ψυχοκινητική ανάπτυξη με αυτά, τα οποία συλλαμβάνονται χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ειδικής θεραπείας.

Αυτά προκύπτουν από την εισήγηση του καθηγητού μαιευτικής-γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Βασιλείου Ταρλατζή στο ιατρικό συνέδριο «Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην ιατρική της ανθρώπινης αναπαραγωγής», οι εργασίες του οποίου άρχισαν την Πέμπτη, το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, με την προεδρία του καθηγητού μαιευτικής-γυναικολογίας στο Α.Π.Θ. και διευθυντού της Β' μαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής Ιωάννου Τζαφέττα.

Σύμφωνα με τον κ. Ταρλατζή, καθημερινό άγχος και ανεκπλήρωτη προσμονή βασανίζει 250.000 περίπου υπογόνιμα ζευγάρια της αναπαραγωγικής ηλικίας στην Ελλάδα, καθώς ο «πελαργός» δεν είναι πάντοτε συνεπής στο ραντεβού του. Έτσι όταν καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση βρίσκονται σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία, γι' αυτό και νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά, που γεννιούνται με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν ελαφρώς μεγαλύτερο κίνδυνο για κάποια συγγενή δυσπλασία. Αυτή, εκτός από τη μεγαλύτερη ηλικία των γονέων, μπορεί να οφείλεται και στην πολυδυμία ή στην υπογονιμότητα αυτή καθ' εαυτή.

Επίσης τα παιδιά που γεννιούνται με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI) φαίνεται να παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο για χρωματοσωματικές ανωμαλίες, οι οποίες συνήθως οφείλονται στον άνδρα και είναι υπαίτιες για τα προβλήματα σπέρματος που έχει, ενώ είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα υπογονιμότητας, ιδιαίτερα αν τα παιδιά είναι αγόρια. Η συχνότητα αυτών των προβλημάτων είναι πολύ μικρή (παρ' ότι είναι σχετικά υψηλότερη απ' ότι στο γενικό πληθυσμό) και τα προβλήματα αυτά είναι συνήθως αντιμετωπίσιμα.

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης (ICSI) (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection=ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση), που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 1992, αποτέλεσε επανάσταση για την αντιμετώπιση της ανδρικής στειρότητας. Με την ICSI τα ποσοστά γονιμοποίησης και εγκυμοσύνης είναι πολύ υψηλά. Ως αποτέλεσμα η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται παγκοσμίως με μεγάλη επιτυχία για να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα, η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία των όρχεων ή απόφραξη των σπερματοφόρων αγωγών, που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή ολιγο-ασθενοτερατοζωοσπερμία. Με τη μέθοδο αυτή, αντί να γίνει επώαση του ωαρίου με τα σπερματοζωάρια στο εργαστήριο, γίνεται εισαγωγή με μεθόδους μικροχειρουργικής ενός και μόνο σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο, πάλι στο εργαστήριο.

Επίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία και η πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό. Σ' αυτές τις περιπτώσεις τα σπερματοζωάρια λαμβάνονται με βιοψία από τον όρχι ή την επιδιδυμίδα με ελαφρά χαμηλότερο (ή ισάξιο σύμφωνα με άλλους ερευνητές) ποσοστό επιτυχίας.

Έτσι, ακόμη και περιπτώσεις που στο παρελθόν θεωρούνταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν και η μόνη λύση ενός άνδρα με αζωοσπερμία για να αποκτήσει παιδί ήταν η χρήση σπέρματος δότη από τράπεζα ή η υιοθεσία, σήμερα με την ICSI ένας μεγάλος αριθμός από τους άνδρες αυτούς μπορούν να γίνουν πατέρες.

Διαβάστε επίσης
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής προτείνει
Ιατρικό αλφάβητο
Λεξικό ιατρικών όρων για εύκολη ανάγνωση των ιατρικών θεμάτων

In Health Επικοινωνία: Πείτε μας τη γνώμη σας
©2018 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.